பழைய மற்றும் இளம் - அனுபவம் எதிராக இளம் உடல்

பழைய மற்றும் இளம் - மற்ற உடல்கள் ஒரு இளமை உணர்வு மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றின். பசி மென்மையான உணர்வு மற்றும் ஒரு பழைய நபர் கொடுக்க முடியும் வாய்ப்புகளுக்காக தோல், மற்றும் காதல் மென்மையாக்க.

Ads by TubeAdvertising