ஓர்கி - மேலும் மக்கள் மிகவும் வேடிக்கையாக

மேலும் மக்கள் பங்கேற்க, இன்னும் நன்றாக இருக்கும். இந்த வகை என்ற கோட்பாட்டின்படி தான். ஏன் ஒரு கவர்ச்சியாக மற்றும் நிர்வாண உடல் திருப்தி வருகின்றன போது நடவடிக்கை அவர்கள் இன்னும் இருக்க முடியும்? அவர்கள் அதை எப்படி பார்ப்போம்.

Ads by TubeAdvertising